Deep Oscillation


Deep Oscillation® 

 

Revolutionerande behandlingsterapi i form av ett elektrostatiskt fält

 

Det är ett effektivt hjälpmedel för reducering av olika ödem, fibros och smärta.

 

  • Minskar ödem och svullnader
  • Effektiv mot fibros
  • Resulterar i mindre tyngdkänsla
  • Förbättrar rörligheten
  • Effektiv smärtlindring
  • Påskyndar sårläkning
  • Kan användas i ett tidigt behandlingsskede

 

Behandlingen kan utföras med plasthandskar för att kunna genomföra alla klassiska massagerörelser
Man kan också använda en handapplikator som förs över huden i cirkulära rörelser.

Inför behandlingen: Undvik smörja in huden med kräm/olja.
Vad är Oscillationer?

Enkelt förklarat är det behagliga vibrationer/skakningar/pumpningar som mjukgör/smärtlindrar genom att lösa upp ärrvävnad/slaggprodukter och aktiverar lymfsystemet för bortförsel av rester och främjar tillförsel av näring till vävnaderna.


Det är en skonsam behandling som kan påbörjas omedelbart efter operation eller inträffad skada.


Mer tekniskt ingående: Den elektrostatiska attraktionen som bildas, när vävnadslagren dras upp mot applikatorns/handens friktion, lyfter vävnaden och släpper sedan ner den mellan impulserna då hudens elasticitet drar vävnaden tillbaka och laddningen försvinner via ett säkert urladdningssystem i apparaten. På så sätt sker en oscillation av vävnadslagren på 8-10 cm djup. Det patenterade kretssystemet innebär att kretsen aldrig slutförs, den avger ingen värme och det elektrostatiska fältet används med olika frekvenser beroende på den önskade effekten:

• Ödemreducering

• Smärtlindring

• Ökad rörlighet

• Reducering av fibros

• Bättre och snabbare resultat vid sårläkning

 

Kontraindikationer/används ej vid:

• Graviditet

• Elallergi

• Pågående rosfeber eller andra infektioner

• Pacemaker